Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Witaj na stronie Adama Kłoszewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Luka w Prawie może wszcząć lub wstąpić do toczącego się już postępowania w sprawach o ochronę konsumentów. Zgodnie z definicją legalną przewidzianą w art. 22[1] k.c. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ogólnie rzecz biorąc, są to sprawy o ochronę praw (interesów) konsumenta naruszonych lub zagrożonych na skutek czynności prawnej dokonanej z profesjonalistą, a zwłaszcza zawartej umowy. Często chodzi o spory wynikające z zamieszczenia w umowach klauzul abuzywnych (art. 358[1] - 358[3]), odpowiedzialności przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 449[1] – 449[11] k.c.), odnoszące się do akcji promocyjnych i reklamowych adresowanych do konsumentów (tak uchwała SN z dnia 15 marca 2000 r., I CKN 1325/99, OSNC 2000, nr 9, poz. 169), jak również odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c.) z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, o dzieło, o świadczenie usług, kredytu konsumenckiego czy umowy deweloperskiej itp.

Pozarządowe organizacje konsumenckie są najważniejszym partnerem państwa we wdrażaniu i realizowaniu polityki ochrony praw konsumentów. Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R/18/2 w sprawie ochrony prawnej interesów konsumentów przez organizacje konsumenckie zalecił m. in., aby państwa członkowskie zapewniły możliwość wnoszenia powództw i przystępowania do postępowań sądowych związanych z ochroną interesów konsumentów. Rolą państwa jest zatem zacieśnienie współpracy z organizacjami konsumenckimi i wzmocnienie ich pozycji, ponieważ ich działania stanowią znaczące wsparcie dla konsumentów w zakresie polityki informacyjnej, ale przede wszystkim konkretnej pomocy prawnej zarówno na etapie negocjacji z przedsiębiorcą, jak również postępowania sadowego.

W Polsce funkcjonowanie organizacji konsumenckich reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, która stanowi, iż organizacje te mają prawo m. in. do udzielania nieodpłatnej pomocy konsumentom w dochodzeniu ich roszczeń.

OCHRONA KONSUMENTÓW
17 sierpnia 2020