Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Nigdy nie przegrałem żadnej sprawy.

Zadzwoń do mnie: (+48) 733 888 178        

lub napisz:  adamkloszewski@o2.pl        

     magister prawa Adam Kłoszewski

Alienacja Rodzicielska jest przestępstwem

Stowarzyszenie Luka w Prawie

Dziennikarskie nagrywanie policjantów jest legalne

SARS-CoV-2 nie masz obowiązku zakrywania ust i nosa

Psychopacie nie można przypisać winy

Klauzula RODO

Crisis-Consulting.pl

Portal Podatkowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Portal ZUSNPI

e-PUAP

e-Sąd

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prokuratura Krajowa

Doradca Prawny

SARS-CoV-2 odszkodowania za wymuszanie podporządkowania się niekonstytucyjnym przepisom rozporządzeń

Mój profil facebook'owy

COVID-STOP

DARMOWE PDF-Y

(KLIKNIJ)

Stowarzyszenie Luka w Prawie może również wnieść pozew lub przystąpić do osoby fizycznej w toczącym się postępowaniu w sprawach o ochronę własności przemysłowej, tj. tych, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń pieniężnych lub niepieniężnych związanych z zagrożeniem bądź naruszeniem praw własności przemysłowej, czyli dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalanych oraz licznych innych wymienionych niewyczerpująco w art. 284–302 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej chroni kreatywność i innowacje dając ich posiadaczowi wyłączne prawo do wykorzystania swojego wynalazku/oznaczenia. Wskazana forma własności jest obecnie zasadniczym elementem każdego odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której aktywa niematerialne (znak towarowy, portfolio patentowe) przewyższają wartość aktywów materialnych danego podmiotu gospodarczego.

Do praw przemysłowych należą patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe. Poza tym możliwe jest skorzystanie z ochrony wynikającej z prawa autorskiego i prawa konkurencji, pomimo tego, że nie podlegają one rejestracji w urzędzie patentowym.

Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Za nowy uważa się wynalazek, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stanem techniki jest wszystko to, co zostało ujawnione i udostępnione do powszechnej wiadomości. Wynalazek ma odpowiedni poziom wynalazczy, jeśli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania, jeśli może on być wykorzystany - w rozumieniu technicznym - w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Wzór użytkowy jest udzielany na nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma topograficznego. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo. Urząd nie bada, czy zgłoszony wzór patentowy faktycznie spełnia przesłanki zawarte w ustawie, na przykład, czy jest nowy i czy posiada indywidualny charakter.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Urząd patentowy bada tylko, czy istnieją tak zwane bezwzględne przesłanki zdolności rejestrowej znaku towarowego (czy oznaczenie spełnia wymogi definicji znaku towarowego), a nie bada kolizji z innymi wcześniej zarejestrowanymi znakami. Sprawdzenie, czy taka kolizja istnieje, jest konieczne, ponieważ posiadacze wcześniejszych znaków towarowych mogą występować przeciwko rejestracji późniejszych znaków poprzez wniesienie sprzeciwu.

OCHRONA WŁASNOSCI PRZEMYSŁOWEJ
17 sierpnia 2020