Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Witaj na stronie Adama Kłoszewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 462 k.p.c. w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Stowarzyszenie Luka w Prawie w zakresie swoich zadań statutowych, za zgodą pracownika lub ubezpieczonego wyrażoną na piśmie, może wytaczać powództwa na rzecz pracownika lub wnosić odwołania od decyzji organów rentowych, jak również przystępować do pracownika lub ubezpieczonego w toczącym się postępowaniu.

Skomplikowane regulacje z obszaru prawa pracy nie powinny stać na drodze do ochrony Twoich interesów związanych z zatrudnieniem. Często niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika, aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić dochodzenie takich roszczeń. Pomoc ta jest kluczowa także ze względu na fakt krótkich terminów odwołania do sądu od decyzji pracodawcy takiej jak np. wypowiedzenie umowy.

Stowarzyszenie Luka w Prawie w zakresie spraw pracowniczych pomoże Ci w przypadku problemów w jednym z poniższych obszarów:

 • Ustanowienie stosunku pracy,
 • Rozwiązanie stosunku pracy,

 • Wynagrodzenia,

 • Świadczenia rentowe,

 • Świadczenia emerytalne,

 • Odpowiedzialność materialna pracowników,

 • Wypadki w pracy,

 • Układy zbiorowe,

 • Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika,

 • Problemy z realizacją praw pracownika zawartych w Umowie

 • Mobbing

 • Przeniesienie na inne stanowisko pracy bez zgody pracownika

 • Spory o roszczenia ze stosunku pracy

Stowarzyszenie Luka w Prawie pomoże Ci ustalić, jakie pracodawca ma wobec Ciebie obowiązki, jakie roszczenia Ci przysługują, a przede wszystkich jak korzystać ze swoich uprawnień lub odwołać się od decyzji pracodawcy.

Rozwiązywanie sporów związanych z zatrudnieniem powinno być polubowne i bezpośrednie. W przypadku gdy bezpośrednie negocjacje z pracodawcą zawiodą, Stowarzyszenie Luka w Prawie przygotuje Cię odpowiednio do postępowania pojednawczego lub mediacji. Poinformuje Cię także o kosztach sądowych z tym związanych, a w przypadku postępowania sądowego, będzie reprezentować Cię przed sądem.

Pamiętaj, że w sprawach pracowniczych szybkość reakcji na problem prawny jest wyjątkowo istotna. Nie obawiaj się stanąć w obronie swoich dóbr osobistych lub materialnych.

SPRAWY PRACOWNICZE 
(PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH)
17 sierpnia 2020