Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 września 2020

Nigdy nie przegrałem żadnej sprawy.

Zadzwoń do mnie: (+48) 733 888 178        

lub napisz:  adamkloszewski@o2.pl        

     magister prawa Adam Kłoszewski

Stowarzyszenie Luka w Prawie

Klauzula RODO

Portal Podatkowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Portal ZUSNPI

e-PUAP

e-Sąd

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prokuratura Krajowa

Doradca Prawny

Wspomóż mnie poprzez dowolną wpłatę na rachunek bankowy nr:
Adam Kłoszewski PKO BP 31 1020 1169 0000 8002 0083 8573
paypal.me/adamkloszewski

O mnie

Prasa

PDF-Y COVID

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE LUKA W PRAWIE

 

 

Stowarzyszenie Luka w Prawie (NIP 1231474046, REGON 386795061) jest organizacją pozarządową, i z tego tytułu w zakresie swoich zadań statutowych może uczestniczyć w sądowych postępowaniach:

 

- karnych, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka,

 

- cywilnych w sprawach:

 

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po stronie pracownika lub ubezpieczonego.

Stowarzyszenie Luka w Prawie może wstąpić do postępowania po stronie powoda lub pozwanego, gdy wymaga tego ochrona jego interesu, przed każdym sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, jak i Sądem Najwyższym, w każdym stadium postępowania w pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu toczącym się na skutek wznowienia postępowania oraz w postępowaniu prowadzonym na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym na skutek przedstawienia do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego powstałego w konkretnej sprawie (art. 390, 398[17] k.p.c., art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) lub na skutek wniosku o rozstrzygnięcie wątpliwości, które ujawniły się w orzecznictwie sądów powszechnych lub wojskowych bądź Sądu Najwyższego (art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym).

 

Poniżej zamieszczone są linki do kilku innych wybranych organizacji pozarządowych:

Fundacja Court Watch Polska, Amnesty International, Greenpeace PolskaHelsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Dialog Społeczny, Fundacja Watchdog Polska, Fundacja e-państwo, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Panoptykon, Fundacja Stabilo, Otwarta Rzeczpospolita, Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Dialog Społeczny.